Info I Dag
Kjerneverdier Engasjement Forståelse Etikk Effektivitet
Info I dag bakgrunn
 Firmaet er grunnlagt av Dag Inge Danielsen, som begynte som allround-journalist i 1978 etter fullført journalistutdanning i Darlington, England. Han har arbeidet i flere norske lokalaviser, som reiseleder og tekstforfatter i Ving, som frilansjournalist, som informasjonssjef i multimediaselskapet Scala, samt senior informasjonsrådgiver i PR-byråene presse & informasjon as, Cox Kommunikasjon AS og Coxit AS. Han har lang erfaring med redaksjonelle produksjoner, tekstarbeid og rådgivning for noen av landets fremste virksomheter på ulike felter. Dag Inge Danielsen er også redaktør av Palmebladet, medlemsbladet for Botanisk hages Venner.
Info I Dag tilbyr et bredt spekter av tjenester og arbeider tett sammen med samarbeidspartnere og eksterne leverandører ved omfattende totalløsninger. Prosjektledelse – kundemagasiner, web, brosjyrer, årsrapporter m.m. – tar ansvar for oppfølging av underleverandører og fremdrift. Webinnhold – bistand med alt fra struktur og oppbygging til konkrete tekster. Språkvask og kvalitetskontroll av tekster – gjennomførte i 2006 Språkrådets sertifiseringstest for språkkonsulenter og oppnådde 82,5 av 100 mulige poeng. Kommunikasjonsrådgivning – har lang erfaring med å bistå organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner med kommunikasjonsplaner og -rådgivning. Mediehåndtering – bidrar i hele prosessen som ofte starter med å finne fram til vinklinger, behov og muligheter – deretter utforming av budskap og tekster – så operativ fase med kontakt med mediene.

publiserte artikler

Forskning.no https://forskning.no/planteverden-miljovern-botanikk/dyrk-miljovennlig-i-potter-og-kasser/493136 https://forskning.no/planteverden-botanikk-hus-og-hjem/slik-lager-du-din-egen-blomstereng/497240 Forskningdagene
https://forskning.no/fysikk-hav-og-fiske-innovasjon/dette-filteret-kan-fjerne-mikroplast-fra-vann/306468 https://forskning.no/fysikk-hav-og-fiske-innovasjon/dette-filteret-kan-fjerne-mikroplast-fra-vann/306468
Naturhistorisk Museum «Botanisk hage – en lommeguide for besøkende», 68 sider, utgitt 2018 https://www.nhm.uio.no/om/aktuelle-saker/2017/0605-svalbards-urtrar.html https://www.nhm.uio.no/om/aktuelle-saker/2017/1214-fredshap-fra-hiroshima.html Nettavisen Titan UIO https://titan.uio.no/node/2687 https://titan.uio.no/node/2560 Norges Geotekniske Institut https://www.ngi.no/Nyheter/Aktuelt-fra-NGI/Nye-utregninger-gir-lavere-oppskyllingshoeyder-i-Lyngen https://www.ngi.no/Nyheter/Aktuelt-fra-NGI/Plastavfall-i-flyktningeleire-kan-bli-fremtidens-hus Botaniskhagesvener https://foreninger.uio.no/botaniskhagesvenner/palmebladet/
Dag Inge Danielsen Mobil: +47 95 19 13 75 Postadresse: Arendalsgate 20, 0463 OSLO Besøkadresse: Torggata 1, 0181 OSLO